Lenort, F. „„Gazeta Kościelna« (1843-1849) I „Tygodnik Kościelny» (1850), Czyli Druga I Trzecia Inicjatywa czasopiśmiennicza Jana Nepomucena Jabczyńskiego”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 8, styczeń 2013, s. 207-35, doi:10.14746/e.2013.8.9.