Krucki, Łukasz. „Jana Onufrego Gorczyczewskiego Panegiryk Na okoliczność przyjęcia Paliusza Przez Arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 8, styczeń 2013, s. 317-30, doi:10.14746/e.2013.8.12.