Sprenger, M. „Relikty wczesnośredniowiecznych Umocnień Obronnych. Ślady przeszłości Na Ostrowie Tumskim W Poznaniu”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 7, styczeń 2012, s. 23-46, doi:10.14746/e.2012.7.2.