Krzyślak, B. „Kościół św. Jana Ewangelisty W Bralinie. Przyczynek Do dziejów Ewangelickiej Architektury Sakralnej Na Pograniczu śląsko-Wielkopolskim”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 7, styczeń 2012, s. 155-74, doi:10.14746/e.2012.7.7.