Szczepaniak, M. „Zapytania Kard. Augusta Hlonda Rozpatrywane Przez Kongregację Świętego Oficjum Za Pontyfikatu Piusa XI”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 7, styczeń 2012, s. 215-30, doi:10.14746/e.2012.7.10.