Dąbrowska, M. „Poznańska „Kultura" (1936-1939). Między Literaturą I Katolicyzmem”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 7, styczeń 2012, s. 301-32, doi:10.14746/e.2012.7.13.