Nosek, E. M., i J. Stępiński. „Badania Metaloznawcze poznańskiego Miecza św. Piotra Z Muzeum Archidiecezjalnego W Poznaniu”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 6, styczeń 2011, s. 77-103, doi:10.14746/e.2011.6.7.