Szczepaniak, M. „Między Archidiecezją poznańską a prałaturą Pilską Casus księdza Linusa Freyera”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 6, styczeń 2011, s. 113-41, doi:10.14746/e.2011.6.8.