Rybacki, R. „Rok 1968 W działalności Duszpasterskiej Arcybiskupa Antoniego Baraniaka”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 6, styczeń 2011, s. 211-30, doi:10.14746/e.2011.6.12.