Dąbkowska, M. „Poreformacki kościół Pw. św. Michała Archanioła W Choczu.Dzieje, Architektura I Organizacja Przestrzeni Sakralnej, Problematyka Konserwatorska”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 5, styczeń 2010, s. 53-65, doi:10.14746/e.2010.5.3.