Pukianiec, M. „Kasata Klasztoru benedyktynów W Lubiniu”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 5, styczeń 2010, s. 83-98, doi:10.14746/e.2010.5.5.