Taisner, R. „Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich W Poznaniu „przy Farze"1 W Latach 1893-1904 Pod Patronatem Ks. Antoniego Stychla”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 5, styczeń 2010, s. 99-136, doi:10.14746/e.2010.5.6.