Neumann, Piotr Franciszek. „O kościele I Kapitule św. Mikołaja W Poznaniu Na Zagórzu U schyłku XVIII Wieku”. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, nr 4, styczeń 2009, s. 103-65, doi:10.14746/e.2009.4.4.