Zieliński, Zygmunt. „Polityczne I kościelne Ramy życia I działalności Arcybiskupa Antoniego Baraniaka”. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski0, no. 2 (listopad 1, 2018): 343-350. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/e/article/view/15425.