Wilczyński, Leszek. „Pobór kleryków Do Wojska Jako Forma Represji władz Komunistycznych Wobec Kościoła Katolickiego. Alumni-żołnierze Archidiecezji poznańskiej”. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, no. 12 (październik 15, 2018): 173-207. Udostępniono czerwiec 29, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/e/article/view/15469.