Neumann, Piotr Franciszek. „Wspomnienie O Matce Joannie Marii Korytko (1887-1958) Przyczynek Do Historii poznańskich Karmelitanek Bosych”. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, no. 10 (listopad 1, 2018): 285–385. Udostępniono czerwiec 15, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/e/article/view/15505.