Lewandowski, Ignacy. „Wątki Religijne W twórczości I życiu Klemensa Janickiego (1516-1543)”. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, no. 13 (grudzień 15, 2018): 7-26. Udostępniono lipiec 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/e/article/view/30493.