Sprenger, Magdalena. „Relikty wczesnośredniowiecznych Umocnień Obronnych. Ślady przeszłości Na Ostrowie Tumskim W Poznaniu”. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, no. 7 (styczeń 1, 2012): 23-46. Udostępniono lipiec 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/e/article/view/3685.