Pressto.

Nagłowek strony

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 6 (2011) Badania metaloznawcze poznańskiego miecza św. Piotra z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu Abstrakt   PDF
Elżbieta M. Nosek, Janusz Stępiński
 
Nr 9 (2014) Blaski i cienie historii Muzeum Sztuki Kościelnej na Zamku Poznańskim Abstrakt   PDF
Aleksandra Pudelska
 
Nr 4 (2009) Codex collecticius Jakuba z Kowalewic. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Abstrakt   PDF
Alicja Szulc
 
Nr 8 (2013) Dawny kościół ewangelicki w Pogorzeli1. Z dziejów przekształceń architektury ewangelickiej w Wielkopolsce Abstrakt   PDF
Bolesława Krzyślak
 
Nr 4 (2009) Diakonissenanstalt" w Poznaniu. Od Zagórza do Konigsstrasse (1865-1875) Abstrakt   PDF
Maria Wojtczak
 
Nr 7 (2012) Dorobek kulturalny cystersów obrzańskich przy końcu XVIII w. oraz cysterskie archiwalia, rękopisy i druki zachowane w klasztorze w Obrze Abstrakt   PDF
Paweł Zając
 
Nr 4 (2009) Działalność społeczna księdza Antoniego Stychla w Katolickim Towarzystwie Rzemieślników Polskich w Poznaniu w latach 1891-1895 Abstrakt   PDF
Remigiusz Taisner
 
Nr 6 (2011) Dzieło zamknięte księdza Mariana Wolniewicza, czyli nieznana liryka poznańskiego biblisty Abstrakt   PDF
Grzegorz Kubski
 
Nr 5 (2010) Fundacje klasztorów Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1922-1939 Abstrakt   PDF
Paweł Zając
 
Nr 4 (2009) Fundacje pokutne w Wielkopolsce w XIII-XV wieku Abstrakt   PDF
Waldemar Piwek
 
Nr 9 (2014) Gnieźnieńska „genealogia" biskupów ziem polsko-litewsko-ruskich. Wokół Prałatów i kanoników katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej Jana Korytkowskiego Abstrakt   PDF
Krzysztof R. Prokop
 
Nr 4 (2009) Idea narodu, państwa i polskości w działalności kaznodziejskiej i publicystycznej księdza Nikodema Cieszyńskiego Abstrakt   PDF
Damian Pałka
 
Nr 7 (2012) Jakie wody mineralne w XVIII i XIX w. pijali mieszkańcy Ostrowa Tumskiego w Poznaniu Abstrakt   PDF
Andrzej Kowalczyk
 
Nr 9 (2014) Jan Kapistran Szysiecki, zasłużony bernardyn poznański z przełomu XVII i XVIII stulecia Abstrakt   PDF
Salezy Bogumił Tomczak
 
Nr 8 (2013) Jana Onufrego Gorczyczewskiego panegiryk na okoliczność przyjęcia paliusza przez arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego Abstrakt   PDF
Łukasz Krucki
 
Nr 6 (2011) Jeszcze raz o tzw. mieczu św. Piotra z archikatedry poznańskiej Abstrakt   PDF
Marian Głosek
 
Nr 9 (2014) Kafel z wyobrażeniem Madonny z Dzieciątkiem. Z badań archeologicznych na poznańskim Ostrowie Tumskim Abstrakt   PDF
Natalia Gryzińska-Sawicka, Magdalena Poklewska-Koziełł
 
Nr 7 (2012) Kapituła kolegiacka św. Mikołaja w Poznaniu na Zagórzu w latach 1728-1802. Struktura i skład personalny, posiedzenia, służba Boża Abstrakt   PDF
Piotr Franciszek Neumann
 
Nr 9 (2014) Kardynał Edmund Dalbor a tańce nowoczesne w odrodzonej Polsce Abstrakt   PDF
Mateusz Hurysz
 
Nr 5 (2010) Kasata klasztoru benedyktynów w Lubiniu Abstrakt   PDF
Mikołaj Pukianiec
 
Nr 6 (2011) Kasata klasztoru Cystersów i pierwsze lata duszpasterstwa diecezjalnego w Obrze (1835-1840) Abstrakt   PDF
Paweł Zając
 
Nr 5 (2010) Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu „przy Farze"1 w latach 1893-1904 pod patronatem ks. Antoniego Stychla Abstrakt   PDF
Remigiusz Taisner
 
Nr 7 (2012) Konsystorskie kwerendy Józefa Lekszyckiego w okresie kulturkampfu Abstrakt   PDF
Izabela Skierska
 
Nr 7 (2012) Kontakty literackie Kazimiery Iłłakowiczówny z międzywojennym Poznaniem Abstrakt   PDF
Jacek Biesiada
 
Nr 7 (2012) Kościół św. Jana Ewangelisty w Bralinie. Przyczynek do dziejów ewangelickiej architektury sakralnej na pograniczu śląsko-wielkopolskim Abstrakt   PDF
Bolesława Krzyślak
 
1 - 25 z 78 elementów 1 2 3 4 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo