Pressto.

Nagłowek strony

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 11 (2016) Akademia Lubrańskiego w Poznaniu. Próba wskrzeszenia (1937) Abstrakt   PDF
Maciej Szczepaniak
 
Nr 1 (2003) Alicja Szulc: KLASZTORY FRANCISZKAŃSKIE W ŚREDNIOWIECZNEJ WIELKOPOLSCE Szczegóły   PDF
Krzysztof Kaczmarek
 
Nr 2 (2006) Archeologiczne świadectwa o najstarszych świątyniach na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Szczegóły   PDF
Hanna Kóčka-Krenz
 
Nr 2 (2006) Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji Szczegóły   PDF
Stanisław Napierała
 
Nr 2 (2006) Arcybiskup Antoni Baraniak obrońca Kościoła. Wspomnienie Szczegóły   PDF
Marian Przykucki
 
Nr 1 (2003) Arcybiskup Mieczysław Ledóchowski jako prymas Polski Szczegóły   PDF
Jerzy Pietrzak
 
Nr 6 (2011) Badania metaloznawcze poznańskiego miecza św. Piotra z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu Abstrakt   PDF
Elżbieta M. Nosek, Janusz Stępiński
 
Nr 9 (2014) Blaski i cienie historii Muzeum Sztuki Kościelnej na Zamku Poznańskim Abstrakt   PDF
Aleksandra Pudelska
 
Nr 4 (2009) Codex collecticius Jakuba z Kowalewic. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Abstrakt   PDF
Alicja Szulc
 
Nr 1 (2003) Dawne i nowe źródła do biografii kardynała Mieczysława Ledóchowskiego Szczegóły   PDF
Anna Marciniak
 
Nr 8 (2013) Dawny kościół ewangelicki w Pogorzeli1. Z dziejów przekształceń architektury ewangelickiej w Wielkopolsce Abstrakt   PDF
Bolesława Krzyślak
 
Nr 4 (2009) Diakonissenanstalt" w Poznaniu. Od Zagórza do Konigsstrasse (1865-1875) Abstrakt   PDF
Maria Wojtczak
 
Nr 1 (2003) Dobrodzieje poznańskich karmelitów bosych w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku w świetle kroniki klasztornej Szczegóły   PDF
Piotr Franciszek Neumann
 
Nr 7 (2012) Dorobek kulturalny cystersów obrzańskich przy końcu XVIII w. oraz cysterskie archiwalia, rękopisy i druki zachowane w klasztorze w Obrze Abstrakt   PDF
Paweł Zając
 
Nr 10 (2015) Duchowni, instytucje i organizacje kościelne w życiu literackim międzywojennego Poznania Szczegóły   PDF
Jacek Biesiada
 
Nr 11 (2016) Działalność Akcji Katolickiej w Archidiecezjach Gnieźnieńskiej i Poznańskiej (do roku 1939) Abstrakt   PDF
Kazimiera Gajowczyk
 
Nr 4 (2009) Działalność społeczna księdza Antoniego Stychla w Katolickim Towarzystwie Rzemieślników Polskich w Poznaniu w latach 1891-1895 Abstrakt   PDF
Remigiusz Taisner
 
Nr 2 (2006) Dzieje nagrody literackiej miasta Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym Szczegóły   PDF
Jacek Biesiada
 
Nr 1 (2003) Dzieje okupacyjne Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu Szczegóły   PDF
Marian Fąka
 
Nr 6 (2011) Dzieło zamknięte księdza Mariana Wolniewicza, czyli nieznana liryka poznańskiego biblisty Abstrakt   PDF
Grzegorz Kubski
 
Nr 10 (2015) Ekscerpty źródłowe do dziejów archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej w czasach nowożytnych Szczegóły   PDF
Krzysztof R. Prokop
 
Nr 10 (2015) Fasada kościoła „na Łazarzu” w Poznaniu. Projekt Maksymiliana Wilczewskiego Szczegóły   PDF
Bolesława Krzyślak, Zofia Kurzawa
 
Nr 1 (2003) Filadelfia wielkopolskiego duchowieństwa diecezjalnego z roku 1777 Szczegóły   PDF
Anzelm Weiss
 
Nr 2 (2006) Fundacja i działalność kapituły kolegiackiej świętego Jakuba Apostoła w Głuszynie od roku 1296 do początku XVI wieku Szczegóły   PDF
Magdalena Lange
 
Nr 2 (2006) Fundacje i fundatorzy kaplic w katedrze gnieźnieńskiej w II połowie XIV wieku Szczegóły   PDF
Marta Czyżak
 
1 - 25 z 146 elementów 1 2 3 4 5 6 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo