Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 7 (2012) Kontakty literackie Kazimiery Iłłakowiczówny z międzywojennym Poznaniem Abstrakt  PDF
Jacek Biesiada
 
Nr 9 (2014) Wydział Teologiczny w Poznaniu (1919-1922) w świetle archiwaliów watykańskich Abstrakt  PDF
Maciej Szczepaniak
 
Nr 7 (2012) Kapituła kolegiacka św. Mikołaja w Poznaniu na Zagórzu w latach 1728-1802. Struktura i skład personalny, posiedzenia, służba Boża Abstrakt  PDF
Piotr Franciszek Neumann
 
Nr 5 (2010) O kościele szpitalnym św. Wawrzyńca w Poznaniu na Chwaliszewie u schyłku XVIII wieku Abstrakt  PDF
Piotr Franciszek Neumann
 
Nr 4 (2009) Stablewscy herbu Oksza. Między dworem i Kościołem Abstrakt  PDF
Andrzej Kwilecki
 
Nr 4 (2009) O kościele i kapitule św. Mikołaja w Poznaniu na Zagórzu u schyłku XVIII wieku Abstrakt  PDF
Piotr Franciszek Neumann
 
Nr 9 (2014) Średniowieczne Golęczewo Abstrakt  PDF
Izabela Skierska
 
Nr 6 (2011) Rok 1968 w działalności duszpasterskiej arcybiskupa Antoniego Baraniaka Abstrakt  PDF
Rafał Rybacki
 
Nr 4 (2009) Listy biskupa poznańskiego Ignacego Raczyńskiego z lat 1796-1798 do Jana Chrzciciela Albertrandiego Abstrakt  PDF
Anzelm Weiss
 
Nr 9 (2014) Ksiądz Symforian Tomicki - pisarz, redaktor „Szkółki Niedzielnej" i „Oświaty" (1817-1877) Abstrakt  PDF
Jacek Biesiada
 
Nr 9 (2014) Kardynał Edmund Dalbor a tańce nowoczesne w odrodzonej Polsce Abstrakt  PDF
Mateusz Hurysz
 
Nr 5 (2010) O zamierzonej Fundacji dla Niezamożnych Literatów Polskich im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929. Kilka faktów z życia jej Fundatora Abstrakt  PDF
Jacek Biesiada
 
Nr 7 (2012) Konsystorskie kwerendy Józefa Lekszyckiego w okresie kulturkampfu Abstrakt  PDF
Izabela Skierska
 
Nr 5 (2010) Fundacje klasztorów Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1922-1939 Abstrakt  PDF
Paweł Zając
 
Nr 5 (2010) Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu „przy Farze"1 w latach 1893-1904 pod patronatem ks. Antoniego Stychla Abstrakt  PDF
Remigiusz Taisner
 
Nr 7 (2012) Relikty wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych. Ślady przeszłości na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Abstrakt  PDF
Magdalena Sprenger
 
Nr 9 (2014) Jan Kapistran Szysiecki, zasłużony bernardyn poznański z przełomu XVII i XVIII stulecia Abstrakt  PDF
Salezy Bogumił Tomczak
 
Nr 5 (2010) Kasata klasztoru benedyktynów w Lubiniu Abstrakt  PDF
Mikołaj Pukianiec
 
Nr 8 (2013) „Gazeta Kościelna" (1843-1849) i „Tygodnik Kościelny" (1850), czyli druga i trzecia inicjatywa czasopiśmiennicza Jana Nepomucena Jabczyńskiego Abstrakt  PDF
Feliks Lenort
 
Nr 4 (2009) O poznańskiej „Tęczy" z lat 1927-1939 czyli o magazynie kulturalnym z katolicyzmem w tle Abstrakt  PDF
Feliks Lenort
 
Nr 9 (2014) O nowej koncepcji okoliczności powołania biskupa Jordana Abstrakt  PDF
Dariusz Andrzej Sikorski
 
Nr 5 (2010) Mikołaj Auerhan - złotnik poznański z IV ćw. XV wieku i jego oeuvre Abstrakt  PDF
Monika Janiszewska
 
Nr 8 (2013) Poznańskie kościoły mendykantów w aktach wizytacji Józefa Rogalińskiego (1779-1781) Abstrakt  PDF
Piotr Franciszek Neumann
 
Nr 4 (2009) Programy katolickie w Radiu Poznańskim (1927-1933) i w Polskim Radiu w Poznaniu (1933-1939) Abstrakt  PDF
Jacek Biesiada
 
Nr 6 (2011) Listy Kazimiery Iłlakowiczówny do Eugeniusza Paukszty (1951-1976) Abstrakt  PDF
Jacek Biesiada
 
1 - 25 z 33 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo