Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 7 (2012) Kontakty literackie Kazimiery Iłłakowiczówny z międzywojennym Poznaniem Abstrakt  PDF
Jacek Biesiada
 
Nr 9 (2014) Wydział Teologiczny w Poznaniu (1919-1922) w świetle archiwaliów watykańskich Abstrakt  PDF
Maciej Szczepaniak
 
Nr 4 (2009) Stablewscy herbu Oksza. Między dworem i Kościołem Abstrakt  PDF
Andrzej Kwilecki
 
Nr 4 (2009) O kościele i kapitule św. Mikołaja w Poznaniu na Zagórzu u schyłku XVIII wieku Abstrakt  PDF
Piotr Franciszek Neumann
 
Nr 7 (2012) Kapituła kolegiacka św. Mikołaja w Poznaniu na Zagórzu w latach 1728-1802. Struktura i skład personalny, posiedzenia, służba Boża Abstrakt  PDF
Piotr Franciszek Neumann
 
Nr 5 (2010) O kościele szpitalnym św. Wawrzyńca w Poznaniu na Chwaliszewie u schyłku XVIII wieku Abstrakt  PDF
Piotr Franciszek Neumann
 
Nr 6 (2011) Rok 1968 w działalności duszpasterskiej arcybiskupa Antoniego Baraniaka Abstrakt  PDF
Rafał Rybacki
 
Nr 4 (2009) Listy biskupa poznańskiego Ignacego Raczyńskiego z lat 1796-1798 do Jana Chrzciciela Albertrandiego Abstrakt  PDF
Anzelm Weiss
 
Nr 9 (2014) Średniowieczne Golęczewo Abstrakt  PDF
Izabela Skierska
 
Nr 9 (2014) Ksiądz Symforian Tomicki - pisarz, redaktor „Szkółki Niedzielnej" i „Oświaty" (1817-1877) Abstrakt  PDF
Jacek Biesiada
 
Nr 4 (2009) Programy katolickie w Radiu Poznańskim (1927-1933) i w Polskim Radiu w Poznaniu (1933-1939) Abstrakt  PDF
Jacek Biesiada
 
Nr 6 (2011) Listy Kazimiery Iłlakowiczówny do Eugeniusza Paukszty (1951-1976) Abstrakt  PDF
Jacek Biesiada
 
Nr 8 (2013) Szczyt kościoła Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Budowa, ikonografia, źródła archeologiczne Abstrakt  PDF
Olga Antowska-Gorączniak
 
Nr 8 (2013) Monachomachia poznańska. Kontrowersje bernardynów poznańskich z franciszkanami w drugiej połowie XVII wieku Abstrakt  PDF
Andrzej Kusztelski
 
Nr 4 (2009) Działalność społeczna księdza Antoniego Stychla w Katolickim Towarzystwie Rzemieślników Polskich w Poznaniu w latach 1891-1895 Abstrakt  PDF
Remigiusz Taisner
 
Nr 6 (2011) Kasata klasztoru Cystersów i pierwsze lata duszpasterstwa diecezjalnego w Obrze (1835-1840) Abstrakt  PDF
Paweł Zając
 
Nr 9 (2014) Blaski i cienie historii Muzeum Sztuki Kościelnej na Zamku Poznańskim Abstrakt  PDF
Aleksandra Pudelska
 
Nr 9 (2014) Zmiany terytorialno-organizacyjne archidiecezji gnieźnieńskiej w następstwie Aneksu do bulli cyrkumskrypcyjnej Totus Tuus Poloniae populus z 2004 r. Abstrakt  PDF
Łukasz Krucki
 
Nr 7 (2012) „Archiwum Teologiczne" w latach 1836-1837, czyli u początków czasopiśmiennictwa katolickiego w Poznaniu Abstrakt  PDF
Feliks Lenort
 
Nr 9 (2014) Kardynał Edmund Dalbor a tańce nowoczesne w odrodzonej Polsce Abstrakt  PDF
Mateusz Hurysz
 
Nr 5 (2010) O zamierzonej Fundacji dla Niezamożnych Literatów Polskich im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929. Kilka faktów z życia jej Fundatora Abstrakt  PDF
Jacek Biesiada
 
Nr 7 (2012) Konsystorskie kwerendy Józefa Lekszyckiego w okresie kulturkampfu Abstrakt  PDF
Izabela Skierska
 
Nr 5 (2010) Fundacje klasztorów Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1922-1939 Abstrakt  PDF
Paweł Zając
 
Nr 5 (2010) Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu „przy Farze"1 w latach 1893-1904 pod patronatem ks. Antoniego Stychla Abstrakt  PDF
Remigiusz Taisner
 
Nr 7 (2012) Relikty wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych. Ślady przeszłości na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Abstrakt  PDF
Magdalena Sprenger
 
1 - 25 z 33 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo