Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 11 (2016) Działalność Akcji Katolickiej w Archidiecezjach Gnieźnieńskiej i Poznańskiej (do roku 1939) Abstrakt  PDF
Kazimiera Gajowczyk
 
Nr 11 (2016) Ze wspomnień o księdzu Teodorze Korczu pierwszym proboszczu w Gorzycach Wielkich Abstrakt  PDF
Marian Wolniewicz
 
Nr 5 (2010) O kościele szpitalnym św. Wawrzyńca w Poznaniu na Chwaliszewie u schyłku XVIII wieku Abstrakt  PDF
Piotr Franciszek Neumann
 
Nr 4 (2009) Stablewscy herbu Oksza. Między dworem i Kościołem Abstrakt  PDF
Andrzej Kwilecki
 
Nr 9 (2014) Zmiany terytorialno-organizacyjne archidiecezji gnieźnieńskiej w następstwie Aneksu do bulli cyrkumskrypcyjnej Totus Tuus Poloniae populus z 2004 r. Abstrakt  PDF
Łukasz Krucki
 
Nr 12 (2017) Pobór kleryków do wojska jako forma represji władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego. Alumni-żołnierze archidiecezji poznańskiej Abstrakt  PDF
Leszek Wilczyński
 
Nr 12 (2017) Życie religijne mieszkańców Poznania pod okupacją niemiecką na przykładzie parafii Matki Boskiej Bolesnej Abstrakt  PDF
Leszek Wilczyński
 
Nr 8 (2013) Jana Onufrego Gorczyczewskiego panegiryk na okoliczność przyjęcia paliusza przez arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego Abstrakt  PDF
Łukasz Krucki
 
Nr 6 (2011) Kasata klasztoru Cystersów i pierwsze lata duszpasterstwa diecezjalnego w Obrze (1835-1840) Abstrakt  PDF
Paweł Zając
 
Nr 7 (2012) „Archiwum Teologiczne" w latach 1836-1837, czyli u początków czasopiśmiennictwa katolickiego w Poznaniu Abstrakt  PDF
Feliks Lenort
 
Nr 5 (2010) Kasata klasztoru benedyktynów w Lubiniu Abstrakt  PDF
Mikołaj Pukianiec
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo