(1)
Marino, M. Konflikt Polityczny I Natura Ludzka: Machiavellego rozważania Nad starożytną Republiką Rzymską I nowożytną Florencją Oraz Ich wpływ Na współczesną świadomość Demokratyczną. eip 2012, 3, 111-127.