(1)
Holocher, J.; Kosielińska-Grabowska, U. Dopuszczalność Ulepszania Natury Ludzkiej (enhancement). eip 2015, 6, 85-118.