Marino, M. (2012). Konflikt polityczny i natura ludzka: Machiavellego rozważania nad starożytną Republiką Rzymską i nowożytną Florencją oraz ich wpływ na współczesną świadomość demokratyczną. ETHICS IN PROGRESS, 3(1), 111–127. https://doi.org/10.14746/eip.2012.1.8