Seel, G. (2014). Pragnienie i zamiar: przyczynek do dystynkcji pojęć. ETHICS IN PROGRESS, 5(2), 21-36. https://doi.org/10.14746/eip.2014.2.3