Huk, M. (2013). O separacji między prawem i moralnością. Glosa do Czystej teorii prawa Hansa Kelsena. ETHICS IN PROGRESS, 4(2), 113–136. https://doi.org/10.14746/eip.2013.2.8