HUK, M. O separacji między prawem i moralnością. Glosa do Czystej teorii prawa Hansa Kelsena. ETHICS IN PROGRESS, v. 4, n. 2, p. 113-136, 1 Sep. 2013.