Marino, Mario. 2012. “Konflikt Polityczny I Natura Ludzka: Machiavellego rozważania Nad starożytną Republiką Rzymską I nowożytną Florencją Oraz Ich wpływ Na współczesną świadomość Demokratyczną”. ETHICS IN PROGRESS 3 (1):111-27. https://doi.org/10.14746/eip.2012.1.8.