Makowski, Piotr. 2013. “Bratman I Prakseologia Minimalna”. ETHICS IN PROGRESS 4 (2), 78-86. https://doi.org/10.14746/eip.2013.2.7.