Marino, M. (2012) “Konflikt polityczny i natura ludzka: Machiavellego rozważania nad starożytną Republiką Rzymską i nowożytną Florencją oraz ich wpływ na współczesną świadomość demokratyczną”, ETHICS IN PROGRESS, 3(1), pp. 111–127. doi: 10.14746/eip.2012.1.8.