Holocher, J. and Kosielińska-Grabowska, U. (2015) “Dopuszczalność ulepszania natury ludzkiej (enhancement)”, ETHICS IN PROGRESS, 6(1), pp. 85-118. doi: 10.14746/eip.2015.1.8.