Seel, G. (2014) “Pragnienie i zamiar: przyczynek do dystynkcji pojęć”, ETHICS IN PROGRESS, 5(2), pp. 21-36. doi: 10.14746/eip.2014.2.3.