Huk, M. (2013) “O separacji między prawem i moralnością. Glosa do Czystej teorii prawa Hansa Kelsena”, ETHICS IN PROGRESS, 4(2), pp. 113-136. doi: 10.14746/eip.2013.2.8.