Marino, Mario. “Konflikt Polityczny I Natura Ludzka: Machiavellego rozważania Nad starożytną Republiką Rzymską I nowożytną Florencją Oraz Ich wpływ Na współczesną świadomość Demokratyczną”. ETHICS IN PROGRESS, vol. 3, no. 1, Apr. 2012, pp. 111-27, doi:10.14746/eip.2012.1.8.