Farred, G. “«Nostalgieria»: Derrida Przed I Po Frantzu Fanonie”. ETHICS IN PROGRESS, Vol. 7, no. 1, Sept. 2016, pp. 299-18, doi:10.14746/eip.2016.1.19.