Seel, G. “Pragnienie i Zamiar: Przyczynek Do Dystynkcji pojęć”. ETHICS IN PROGRESS, Vol. 5, no. 2, Sept. 2014, pp. 21-36, doi:10.14746/eip.2014.2.3.