Pressto.

Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 1 (2016) ... Abyście się wzmacniali i przedłużali życie na ziemi. Eschatologia doskonałości, rygory Nidda i skandal higieny rasowej w okresie 1850–1945 Abstract   PDF (Polish)
Ewa Nowak
 
Vol 7, No 1 (2016) Przemoc hermeneutyczna. O analogicznej rekonstrukcji obecności Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Gan-Krzywoszyńska, Piotr Leśniewski
 
Vol 7, No 1 (2016) «Nostalgieria»: Derrida przed i po Frantzu Fanonie Abstract   PDF (Polish)
Grant Farred
 
Vol 7, No 1 (2016) Dialogiczność jako warunek konstytuowania się podmiotu. Refleksje wokół Sporu o podmiotowość Abstract   PDF (Polish)
Alicja Skrzypczak
 
Vol 7, No 2 (2016) Moja przygoda z praktycyzmem Abstract   PDF (Polish)
Juliusz Domański
 
Vol 7, No 2 (2016) Edukacja retoryczna jako element kształtowania mądrości politycznej Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Mathiesen
 
Vol 7, No 2 (2016) Pojęcie hybris w kulturze i filozofii greckiej Abstract   PDF (Polish)
Filip Bardziński
 
Vol 7, No 2 (2016) O podstawowych stanowiskach w etyce antycznej Abstract   PDF (Polish)
Edmund Husserl
 
Vol 6, No 1 (2015) Transhumanizm Abstract   PDF (Polish)
Julian Huxley
 
Vol 6, No 1 (2015) Transhumanizm: kilka uwag na temat filozoficznych źródeł sporu o ideę biomedycznego ulepszania moralnego Abstract   PDF (Polish)
Marta Soniewicka
 
Vol 6, No 1 (2015) Biokonserwatyzm i preferencja status quo Abstract
Wojciech Lewandowski
 
Vol 6, No 1 (2015) Dopuszczalność ulepszania natury ludzkiej (enhancement) Abstract   PDF (Polish)
Justyna Holocher, Urszula Kosielińska-Grabowska
 
Vol 6, No 1 (2015) Techniczne ulepszanie ludzkich możliwości Abstract   PDF (Polish)
Julia Stanek
 
Vol 6, No 1 (2015) Społeczne konstruowanie doskonałości w warunkach kapitalizmu akademickiego Abstract   PDF (Polish)
Krystian Szadkowski
 
Vol 5, No 2 (2014) Pragnienie i zamiar: przyczynek do dystynkcji pojęć Abstract   PDF (Polish)
Gerhard Seel
 
Vol 5, No 2 (2014) Choroba psychiczna - cierpienie, które zmieniło prawo Abstract   PDF (Polish)
Błażej Kmieciak
 
Vol 5, No 2 (2014) Norma podstawowa w Czystej Teorii Prawa Hansa Kelsena Abstract   PDF (Polish)
Marta Zuzanna Huk
 
Vol 5, No 2 (2014) Ku redefinicji ludobójstwa: realia lokalne Abstract   PDF (Polish)
Dennis Klein
 
Vol 5, No 2 (2014) Wizerunek średniowiecznego Żyda Abstract
Anna Jaroszewska
 
Vol 5, No 2 (2014) Czym jest Zagłada dla historyka? Abstract   PDF (Polish)
Bogumił Rudawski
 
Vol 5, No 1 (2014): Environment, ethics, and sustainability: Crossroads of our future Wstęp dla czytelników polskojęzycznego Bonusa Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Dereniowska, Ewa Nowak
 
Vol 5, No 1 (2014): Environment, ethics, and sustainability: Crossroads of our future Etyka utylitarystyczna Petera Singera – szanse i możliwości przekształcenia praw zwierząt Abstract   PDF (Polish)
Alicja Dłużewicz
 
Vol 5, No 1 (2014): Environment, ethics, and sustainability: Crossroads of our future Ontyczny i etyczny aspekt kosmoekologicznej koncepcji Świata Abstract
Honorata Korpikiewicz
 
Vol 4, No 2 (2013) Bratman i prakseologia minimalna Abstract   PDF (Polish)
Piotr Makowski
 
Vol 4, No 2 (2013) Płodność działalności planowanej Abstract   PDF (Polish)
Michael E. Bratman
 
1 - 25 of 167 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo