Pressto.

Nagłowek strony

Redakcja

Rada naukowa


prof. dr hab. Pavol Dancák, Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, Kierownik Katedry filozofii i religioznawstwa, Słowacja

ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydział Filozoficzny, Polska

prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii, Polska

prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dyrektor Instytutu Filozofii,

ks. prof. dr hab. Marian Machinek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Teologii, Kierownik Zakładu Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej, Polska

prof. dr hab. Ewa Podrez, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Kierownik Katedry Historii Etyki,, Polska

dr hab. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Zakład Edukacji Integralnej i Obywatelskiej, Polska

prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Kierownik Zakładu Logiki i Metodologii, Polska
    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo