Pressto.

Nagłowek strony

Historia czasopisma

Pierwszy numer "Filozofii Chrześcijańskiej" ukazał się w 2004 roku jako periodyk Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Założycielem i pierwszym redaktorem był ks. prof. dr hab. Marek Jędraszewski. Od 2008 roku redaktorem jest prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz. Czasopismo z 5 punktami znajduje się na liście B wykazu czasopism punktowanych.

    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo