[1]
Stachewicz, K. 2011. Gabriel Marcel, Mądrość i poczucie sacrum, tłum. Krzysztof Chodacki, Paulina Chołda, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2011, ss. 117. Filozofia Chrześcijańska. 8, (Jan. 2011), 104-106. DOI:https://doi.org/10.14746/fc.2011.08.09.