[1]
MANIKOWSKI, M. 2017. EKSTASIS I EPECTASIS – TWO ELEMENTS DESCRIBING THE MYSTICAL EXPERIENCES ACCORDING TO GREGORY OF NYSSA. Filozofia Chrześcijańska. 14, (Jun. 2017), 71-86. DOI:https://doi.org/10.14746/fc.2017.14.4.