(1)
Stachewicz, K. Kłamstwo W życiu Publicznym, Red. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II W Krakowie, Kraków 2009, Ss. 296. fc 2012, 9, 186-190.