(1)
Wieczorek, K. Samotność Racjonalisty. fc 2015, 12, 57-73.