(1)
Konstańczak, S. Samotność Z Perspektywy nieśmiertelności.Refleksje Henryka Elzenberga. fc 2015, 12, 169-183.