(1)
MANIKOWSKI, M. EKSTASIS I EPECTASIS – TWO ELEMENTS DESCRIBING THE MYSTICAL EXPERIENCES ACCORDING TO GREGORY OF NYSSA. fc 2017, 14, 71-86.