Stachewicz, K. (2012). Kłamstwo w życiu publicznym, red. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2009, ss. 296. Filozofia Chrześcijańska, 9, 186-190. https://doi.org/10.14746/fc.2012.09.15