Stachewicz, K. (2011). Gabriel Marcel, Mądrość i poczucie sacrum, tłum. Krzysztof Chodacki, Paulina Chołda, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2011, ss. 117. Filozofia Chrześcijańska, 8, 104-106. https://doi.org/10.14746/fc.2011.08.09