Wieczorek, K. (2015). Samotność racjonalisty. Filozofia Chrześcijańska, 12, 57-73. https://doi.org/10.14746/fc.2015.12.07