Konstańczak, S. (2015). Samotność z perspektywy nieśmiertelności.Refleksje Henryka Elzenberga. Filozofia Chrześcijańska, 12, 169-183. https://doi.org/10.14746/fc.2015.12.14