MANIKOWSKI, M. EKSTASIS I EPECTASIS – TWO ELEMENTS DESCRIBING THE MYSTICAL EXPERIENCES ACCORDING TO GREGORY OF NYSSA. Filozofia Chrześcijańska, v. 14, p. 71-86, 15 Jun. 2017.